Comments:

 • 12/11/2023 14:00
 • 14:00
 • Fermoy
 • 1 v 0
 • Fermoy
 • 1 v 0
 • Inniscarra
 • Inniscarra
 • Semi Final
 • More +
 • More +
 • Comment: Semi Final
  Venue:Glantane
  Venue:Glantane
  Comment: Semi Final
 • 05/11/2023 17:30
 • 17:30
 • Douglas
 • 1 v 1
 • Douglas
 • 1 v 1
 • Newmarket
 • Newmarket
 • Quarter Final
 • More +
 • More +
 • Comment: Quarter Final
  Venue:Banteer 4G Pitch
  Venue:Banteer 4G Pitch
  Comment: Quarter Final